Besiktning & SERVICe

Vi är auktoriserade att utföra service och reparation på fallskyddsblock från Sala, ISC och IKAR

Men självklart hjälper vi även till att utföra den årliga besiktningen på alla era andra fallskyddsprodukter.

Besiktning & SERVICe

Vi är auktoriserade att utföra service och reparation på fallskyddsblock från Sala, ISC och IKAR

Men självklart hjälper vi även till att utföra den årliga besiktningen på alla era andra fallskyddsprodukter.

1 gång/år är arbetsgivaren enligt lag skyldig att utföra en besiktning av företagets fallskyddsutrustningen. Besiktningen skall då genomföras av auktoriserad personal. I vissa fall kan det hända att utrustning behöver ses över med tätare intervaller om man jobbar i en miljö som sliter hårt på utrustningen eller om olyckan har varit framme. 

Vår personal på IRSE är utbildade och auktoriserade med många års erfarenhet av besiktning av fallskyddsutrustning.

 

Ni kan välja om ni vill skicka över utrustningen till oss, eller om ni vill att vi kommer till er och gör besiktningen på plats.

Kontakta mig

E-post*

Förnamn

Efternamn

Telefon

Företag

Kommentarer